giovedì 20 gennaio 2011

Prism-bazate pe L-în formă de pătrat şi pe baza paralelipipedice

Prospettiva di un parallelepipedo a base quadrata e un solido a forma di "L"
Perspectiva de un paralelepípedo de base cuadrada y una forma sólida de "L"
展望平行六面體方體基座和固狀的“L


Nessun commento:

Posta un commento